Female Swivel JIC Hose End

  • Female Swivel JIC 90 Elbow Hose End
  • Female JIC 45 Degree Elbow
F2-0404-JFS
0404 JIC FEMALE SWIVEL
7.23 7.23 USD
F2-0606-JFS
0606 JIC FEMALE SWIVEL
8.25 8.25 USD
FA5-0404-JFS
0404 JIC FEMALE SWIVEL R5 FIELD ATTACHABLE
8.05 8.05 USD
FT-0404-JFS
0404 JIC FEMALE SWIVEL
8.95 8.950000000000001 USD
FA5-0505-JFS
0505 JIC FEMALE SWIVEL R5 FIELD ATTACHABLE
8.65 8.65 USD
F2-0608-JFS
0608 JIC FEMALE SWIVEL
9.33 9.33 USD
FT-0606-JFS
0606 JIC FEMALE SWIVEL
9.55 9.55 USD
FA5-0606-JFS
0606 JIC FEMALE SWIVEL R5 FIELD ATTACHABLE
9.20 9.200000000000001 USD
F2-0808-JFS
0808 JIC FEMALE SWIVEL
10.50 10.5 USD
F2-0406-JFS
0406 JIC FEMALE SWIVEL
10.10 10.1 USD
F2-0405-JFS
0405 JIC FEMALE SWIVEL
10.60 10.6 USD
FT-0608-JFS
0608 JIC FEMALE SWIVEL
11.18 11.18 USD
F2-0810-JFS
0810 JIC FEMALE SWIVEL
12.50 12.5 USD
FA5-0808-JFS
0808 JIC FEMALE SWIVEL R5 FIELD ATTACHABLE
12.13 12.13 USD
FS-1212-JFS
1212 JIC FEMALE SWIVEL
12.18 12.18 USD
FT-0406-JFS
0406 JIC FEMALE SWIVEL
13.60 13.6 USD
FA5-0404-JFS90
0404 JIC FEMALE SWIVEL 90° BENT TUBE R5 FIELD ATTACHABLE
13.70 13.700000000000001 USD
FA5-0404-JFS45
0404 JIC FEMALE SWIVEL 45° BENT TUBE R5 FIELD ATTACHABLE
13.70 13.700000000000001 USD
FA5-0606-JFS90
0606 JIC FEMALE SWIVEL 90° BENT TUBE R5 FIELD ATTACHABLE
14.25 14.25 USD
FA5-0606-JFS45
0606 JIC FEMALE SWIVEL 45° BENT TUBE R5 FIELD ATTACHABLE
14.25 14.25 USD